ირაკლი ღლონტი

0

1983 -1988     საქართველოს პოლიტეკნიკური ინსტიტუტი. მექანიკა-    მანქანათმშენებლობის                       ფაკულტეტი._1366804665

 

1985 – 1988     საქართველოს პოლიტეკნიკური ინსტიტუტი. საზოგადოებრივ  მეცნიერებათა                         ფაკულტეტი. პროფესია: დოკუმენტური კინოს რეჟისორ -ოპერატორი.

 

1991- 1992     ტელეკომპანია “1 არხის” ოპერატორი.

 

1992 – 1995     ტელეკომპანია “2 არხის”  საინფორმაციო პროგრამის რეჟისორი.

 

1993 – 1995 dokumenturi filmebi: „omis bavSvebi“, „Tbiliseli gavroSebi“ da

„germanelebi saqarTveloSi“. Pprodiuseri da reJisori. damkveTi         – Pilot Production.

1996 -1999     ტელეჟურნალიკვირა“. მწარმოებელიInternews. რეჟისორი

 

1998 -2001 საერთაშორისოპროგრამაპერეკრიოსტოკი“. მწარმოებელიInternews.

გენერალურიპროდიუსერიდარეჟისორი.1999 წელსპროგრამაპარმის                             საერთაშორისოსატელევიზიო ფესტივალზეPrix leonardoდაჯილდოვდა

ვერცხლისპრიზით.

 

1999 – 2000  15სოციალურისარეკლამორგოლისავტორიდარეჟისორი.ეთერი-

საქართველოს ყველატელემაუწყებელი. დამკვეთიUSAID (ა.შ.შ.საერთოშორისო                  განვითარების სააგენტო)

 

1999 – 2000  5სოციალურისარეკლამორგოლისა და სასწავლო ფილმისრეჟისორი.ეთერი-

საქართველოს ყველატელემაუწყებელი.

 

1999 -2002   3სასწავლოფილმისავტორი. ეთერი-საქართველოს ყველა      ტელემაუწყებელი.

 

2000 – 2001    სახელმძღვანელოებისსატელევიზიომონტაჟიდამცირეფორმატიანი

                   წარმოება“  ავტორი. პროექტიდააფინანსაფონდმა„ევრაზია“

 

2000 – 2001           ექვსიდოკუმენტურიფილმისპროდიუსერი:

                   “In vino Veritasრეჟისორიგიორგიშენგელაია

                   “ზედაზენი, პირველიქართულიმონასტერი”რეჟისორიგიორგიჭიჭინაძე

                   “სანამანგელოზებიდაბრუნდებიან”  5 სერიარეჟისორიკახამელითაური

                   “ფაგობიოდერმი”რეჟისორიდავითქვარცხავა

                   “სადაცზღაპრებიიბადებიან”რეჟისორიგარიკუნცევი

                   “მათსახელიარგააჩნიათ”რეჟისორირუსუდანჭყონია

 

2001 -2005      12 საავტოროსემინარიპოლიტიკურიპარტიებისწარმომადგენელთათვის.

თემა“წინასაარჩევნოპროპაგანდისდროს სატელევიზიოეთერის                                მნიშვნელობადაგამოყენება”.

 

2002 -2006     დოკუმენტურიფილმებისციკლის რეჟისორიBPგუშინ, დღეს, ხვალ

ეთერი რუსთავი2,“ „იმედი“, „მზე“,

 

1995 – 2007     105სემინარიტელეჟურნალისტიკასა და რეჟისურაში.მონაწილეები: სამხრეთ

კავკასიის სამაუწყებლო არხების წარმომადგენლები. მათ შორის:  „რუსთავი– 2“,  

იმედი“, „მზე“, „საზოგადოებრივიმაუწყებელი“, „მეცხრეარხი“,

                   ჟურნალისტიკისადამედიამენეჯმენტისკავკასიურისკოლაGIPA“.  

                   საქართველოს25 რეგიონალურიტელეკომპანია, სომხეთისადააზერბაიჯანის

20მდეკომერციულიტელეკომპანია

 

2002 –              კომერციული სარეკლამო რგოლის “ეკოჯორჯია – ახალი დიზელის საწვავი”

სცენარის ავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი.

 

2003 –             სოციალური სარეკლამო რგოლი “უკანონო მიგრაცია” – დამკვეთი IOM (მიგრაციის

                        საერთოშორისო ორგანიზაცია) რეჟისორი.

 

2003 –              სოციალური სარეკლამო რგოლი “იზრუნე და გაანათე” – დამკვეთი: PA Consulting                  group;  USAID (ა.შ.შ. საერთოშორისო განვითარების სააგენტო).რეჟისორი.

 

2004 – 2005     დოკუმენტური ფილმების ციკლი “პროფესიონალი”. საწარმოო ჯგუფის                                ხელმძღვანელი. დამკვეთი – საზოგადოებრივი მაუწყებელი.

 

2004 – 2005     იუმორისტული პროგრამა  “სიცილის ოთახი”. საწარმოო ჯგუფის ხელმძღვანელი.               დამკვეთი – საზოგადოებრივი მაუწყებელი.

 

2006 –              დოკუმენტური სერიალი “აბრეშუმის გზა 2007”-ის საწარმოო ჯგუფის                                             ხელმძღვანელი. დამკვეთი: NHK (იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი)

 

2006 –              4 კომერციული სარეკლამო რგოლის რეჟისორი. დამზადებულია სტუდია “მასტერ             მედია”-ს მიერ. დამკვეთი: “ჯორჯიან ეარვეისი”.

 

2006 –              2 კომერციული სარეკლამო რგოლის რეჟისორი. დამზადებულია – სტუდია

“მასტერ მედია”-ს მიერ. დამკვეთი: “კონიკა”.

 

2007 –              3 დოკუმენტური ფილმის წარმოება. რეჟისორი/პროდიუსერი.  შემსრულებელი                       სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – იაპონური სამაუწყებლო კომპანია “TV                              ASAHI“.

 

2007 –              ტყის გადარჩენის პროგრამა. 3 სოციალური რგოლის რეჟისორი შემსრულებელი                     სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი                                რესურსების          სამინისტროს, სატყეო დეპარტამენტი.

 

2007 – 2010     GIPA. “ჟურნალისტიკისა და მედიამენეჯმენტის კავკასიური სკოლა”. პედაგოგი.

სასწავლო კურსი – სატელევიზიო ახალი ამბების მენეჯმენტი.

 

2008 –              ორი კომერციული სარეკლამო რგოლის რეჟისორი. შემსრულებელი სტუდია                            “მასტერ მედია”. დამკვეთი – NESCAFE

 

2008 –              ორიკომერციული სარეკლამო რგოლის რეჟისორი. შემსრულებელი სტუდია                           “მასტერ მედია”. დამკვეთი – “ყაზტრანსგაზი”

 

2008 –              “ახალი ქართული პოლიცია და           საპარლამენტო არჩევნები” სოციალური

სარეკლამო რგოლი. რეჟისორი. შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”.                        დამკვეთი –ა.შ.შ. საელჩო საქართველოში.

 

2008 –              რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ ევროპული ტელეარხებისათვის სიუჟეტების                    მომზადება და ტექნიკური   უზრუნველყოფა . 4 თვის განმავლობაში     მომზადდა                  34 სიუჟეტი. საწარმოო პროცესის ხელმძღვაბელობა. შემსრულებელი სტუდია                  “მასტერ მედია”. დამკვეთი – EBU (ევროპის მაუწყებელთა კავშირი)

 

2008 –             IOM (მიგრაციის საერთოშორისო ორგანიზაცია) პროექტი – “ნუ გაცვლი                           თავისუფლებას მონობაზე”. ორი სოციალური რგოლის რეჟისორი.

შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”

 

2009 –              20 წუთიანი სარეკლამო ფილმის მომზადება. რეჟისორი.  შემსრულებელი სტუდია                  “მასტერ მედია”. დამკვეთი – “ავერსი”.

 

2009 –              6 სარეკლამო რგოლის რეჟისორი. პროექტი –“საყოველთაო დაზღვევა”.

შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – “საქართველოს შრომის,              სოც. უზრუნველყოფისა და ჯანდაცვის სამინისტრო”.

 

2009 –              4 სარეკლამო რგოლის რეჟისორი. შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”.                              პროექტი – ადგილობრივი თემების ხელშეწყობა. დამკვეთი – “რეგიონული                       განვითარების სამინისტრო”.

 

2009 –              12 სარეკლამო რგოლის რეჟისორი.პროექტი –“ახალი საგზაო          მაგისტრალების               მშენებლობა”. შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”.      დამკვეთი – “რეგიონული           განვითარების სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტი”.

 

2009 –              6 სარეკლამო რგოლის რეჟისორი. შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”.                              დამკვეთი – “მუნიციპალური განვითარების ფონდი”.

 

2009 –              სოციალური სარეკლამო რგოლის – “გაუფრთხილდი    სიცოცხლეს” რეჟისორი.                 შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – IOM და ა.შ.შ. საელჩო                         საქართველოში.

 

2010 –              საახალწლო, სატელევიზიო შოუ პროგრამის მომზადება. დამდგმელი რეჟისორი.                   შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – “ავერსი”.

 

2010 –              10 სატელევიზიო სიუჟეტისა და ერთი        დოკუმენტური ფილმის მომზადება.                       რეჟისორი/პროდიუსერი შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი –                    ტელეკომპანია “AL JAZEERA”.

 

2010 –              15 წუთიანი, სასწავლო, მხატვრულ დოკუმენტური ფილმის მომზადება.                                   რეჟისორი.  შემსრულებელი             სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – IOM და           ა.შ.შ.          საელჩო საქართველოში.

 

2010 –              4 სოციალური სარეკლამო რგოლის დამზადება. რეჟისორი. შემსრულებელი                            სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – GHPP.

 

2010 –              პრობაციისა და სასჯელაღსრულების სამინისტრო სარეკლამო კლიპი. რეჟისორი.                     შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – ა.შ.შ. საელჩო                                      საქართველოში.

 

2011 –              საახალწლო, სატელევიზიო შოუ პროგრამის მომზადება. დამდგმელი რეჟისორი.                   შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – “ავერსი”.

 

2011 –              სასწავლო ფილმის გახმოვანება და ადაპტაცია.      რეჟისორი. შემსრულებელი

სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – World Vision Georgia.

 

2011 –              მხატვრულ დოკუმენტური სასწავლო ფილმის მომზადება. პროექტი:                                         “ზრუნვამოკლებული ბავშვების          დეინსტიტუციონალიზაცია. რეჟისორი.                                    შემსრულებელი სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთი – World Vision Georgia.

 

2011 – 2012     5 სოციალური სარეკლამო რგოლის მომზადება.    რეჟისორი.      შემსრულებელი

სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთე – კავშირი “ბემონი”.

 

2011 –              სოციალური სარეკლამო რგოლის    მომზადება. რეჟისორი. შემსრულებელი

სტუდია “მასტერ მედია”. დამკვეთე – ორგანიზაცია “თანაგრძნობა”.

 

2007 – დან      დღემდე ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სასწავლო                                         სატელევიზიო ცენტრის პედაგოგი.