კონტაქტი

 უზნაძის ქ. 68, თბილისი, საქართველო.

ტელ: (995 32) 2 910–260
ფაქსი: (995 32)  2 910-259