მაია ლევანიძე

0
კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
 _1363594242
1991წ. დავამთავრე საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი,    კინომცოდნეობა  (დიპლომის/სერტიფიკატის #HB # 069755)
  სამუშაო გამოცდილება:  1992-2010წწ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამევნიერო კვლევითი ინსტიტუტის წამყვან მეცნიერ თანამშრომელი.
1993-წლიდან დღემდე სხვადასხვა უნივერიტეტებში ვეწევი პედაგოგიურ მოღვწეობას
2004-2006წ.წ. ვიყავი შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი. კინო-ტელე ფაკულტეტის დეკანი, 2008-10 წ.წ გაზეთი `ქართული უნივერსიტეტი” ჟურნალისტი. 2010წ. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის სტანდარტების ექსპერტი. (კინოხელოვნება, სლავიანისტიკა)
   2002 წ. დავიცავი დისერტაცია თემაზე: `ქართული საოპერატორო ხელოვნება: ტრადიციები, ძიებანი”  სამეცნიერო ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
  ვარ 2005 წლიდან დღემდე საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირი გამგეობის წევრი, 2006-07წ.წ. ვიყავი კულტურის ინიციატივების ფონდი “ნატო” კურატორიუმის წევრი.
   ბროშურის ავტორი: `60-70 წლების გერმანული კინო (ჰერცოგი, შლენდორფი, კლუგე. ფონ ტროტა, ფასბინდერი, ვენდერსი)  2008 წელი.   წიგნებში `ქრესტომატია საოპერატორო ოსტატობის კურსის სტუდენტ ოპერატორებისთვის” (2010 წ.)  და  `ქართველი კინორეჟისორები” I-II ტ ნარკვევების კრებული (დამხმარე სახელმძღვანელო, 2007წ, თბილისი,) სტატიების ავტორი,, ასევე ვარ  30  სამეცნიერო და 200-მდე საგაზეთო სტატიის ავტორი.