ნანა ოშხნელი

0

nana oshkhneliილიას უნივერსიტეტის სასწავლო სატელევიზიო ცენტრის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, ინგლისური ენის პედაგოგი უმაღლესი სამაგისტრო განათლებით.

სამუშაო გამოცდილება – 1985-1994 წლებში ხაშურის განათლების რაიონული განყოფილება, მეთოდისტი; 1994 წლიდან დღემდე ილიას უნივერსიტეტის სატელევიზიო  სასწავლო ცენტრის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი;

 

პედაგოგიური გამოცდილება – 1986-1994 წლებში ხაშურის რკინიგზის #4 საშუალო სკოლა, ინგლისური ენის პედაგოგი; 1994 წლიდან ილიას უნივერსიტეტის სატელევიზიო სასწავლო  ცენტრის ინგლისური ენის პედაგოგი;