პროგრამები

საგანმანათლებლო პროგრამები:

 

ფოტოგრაფია  – ფოტოგრაფიის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

 სასერტიფიკატო პროგრამა – პრაქტიკული  ფოტოგრაფიის საბაზო კურსი, კურსის ხანგრძლივობა 1 თვ

 სასერტიფიკატო პროგრამა – პრაქტიკული ფოტოგრაფია, კურსის ხანგრძლივობა 3 თვე 

____________________________________________________________________________________________________

კინოტელერეჟისურა  – კინოტელე რეჟისორის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

____________________________________________________________________________________________________

 

მონტაჟის რეჟისურა – მონტაჟის რეჟისორის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
____________________________________________________________________________________________________
საოპერატორო ხელოვნება – საინფორმაციო პროგრამის ოპერატორ-მემონტაჟის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

სასერტიფიკატო პროგრამა – ავტორი-ოპერატორი, კურსის ხანგრძლივობა 5 თვე
____________________________________________________________________________________________________

 ჟურნალისტიკა  – ტელერადიორეპორტიორის IV საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

სასერტიფიკატო პროგრამა – ტელერეპორტიორი, კურსის ხანგრძლივობა 5 თვე

 

 

 

მემორანდუმები:

1. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებელი

2. შპს “კიკალა სტუდია”

3. შპს ” სტრომოსი “

შეთანხმების ოქმები:

1. “მზე”

2.“საზოგადოებრივი მაუწყებელი”

3. “იმედი”