ზურაბ ოშხნელი

0

zura oshkhneliზურაბ ოშხნელი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის დირექტორი, დოკუმენტური და სამეცნიერო ფილმების ავტორი-ოპერატორი  პროფესიული და უმაღლესი აკადემიური  განათლებით

სამუშაო გამოცდილება – 1978 წლიდან დღემდე (1978-1989 წლები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 1989 წლიდან დღემდე განათლების სისტემა).

პედაგოგიური გამოცდილება – 1989 წლიდან დღემდე.